SERTIFIKATI

Sistem menadžmenta kvalitetom – ISO 9001

NB Čelik d.o.o. poseduje sertifikovan sistem menadžmenta kvalitetom prema zathevima standarda ISO 9001. Usaglašenost sa zahtevima standarda potvrdilo je sertifikaciono telo Isoqar ltd.

Sistem kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih materijala – ISO 3834-3

NB Čelik d.o.o. ispunjava standardne zahteve kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih materijala prema standardu ISO 3834-3. usaglašenost sa zahtevima standarda potvrdilo je sertifikaciono telo Zavod-cert.